Betingelser

Dette websted er privat drevet og har ingen relationer til andre sociale medier, og drives under følgende vilkår og betingelser:


Grundlæggende betingelser:

Brug af dette websted indebærer, at du accepterer disse betingelser. Hvis du ikke accepterer dem fuldt ud, betragtes din adgang til dette websted som uautoriseret, og du bliver nødt til at stoppe med at bruge det med det samme, og slette din profil.

Du skal være 15 år eller ældre for at bruge dette websted.
Du er selv ansvarlig for enhver aktivitet og din færden på siden - opslag, foto, videoer m.m..

Du er selv ansvarlig for at holde din profil sikker, din profil er personlig og må under ingen omstændigheder deles med andre.

Du må ikke misbruge, chikanere, true eller skræmme andre brugere - ej heller opfordre andre til det.

SPAM-opslag med link til andre firmaer/foreninger eller udenlandske sider mgt. salg a ulovlige/kopivarer bliver slettet øjeblikligt og profilen får en advarsel - i gentagne tilfælde bliver profilen slettet og blokeret og uden mulighed for at oprette ny profil.

Du er alene ansvarlig for din opførsel og alle data, tekst, information, profilnavn, grafik, fotos, lyd- og videoklip, links ("Indhold"), som du sender, poster og viser på FreeSpace.

Du må ikke oprette eller indsende uønsket e-mail til FreeSpace profiler ("Spam"), ligesom du ikke må sende hadebeskeder eller andre negative beskeder, sjofle (Sex-relaterede) billeder via. Messenger til andre profiler

Ved brug af FreeSpace acceptereres den Danske Straffelov mht. Copyright på billeder/videoer.

Overtrædelse af den Danske straffelov på siden og truende adfærd (og opfordring til overtrædelse af den Danske straffelov) og vil resultere i øjeblikkelig slettelse og blokering (uden mulighed for at oprette en ny profil).

FreeSpace er på ingen måde ansvarlig for hvad der postes på siden. 


Generelle betingelser:

Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre indhold/brugerbetingelser m.m. af enhver art på sitet.

Hvis ændringerne udgør en væsentlig ændring af Vilkårene for brug, vil profilerne blive underrettet via. Mail.

Forhold/indhold og Profiler der indeholder indhold som vi vuderer er ulovlige, fornærmende, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige eller på anden måde uoverensstemmende eller krænker nogen parts intellektuelle ejendom eller disse brugsbetingelser.

FreeSpace gør det muligt at sende billeder og tekst til eksterne websteder. Denne brug accepteres så længe Copyright på billeder/videoer/text overholdes pga. Copyrightrettigheder.


Sletning af profiler fjerner allle billeder/videoer/tekst profilen må have uploadet - sitet opbevarer IKKE data efter sletning.

Vi opfordrer brugere til at bidrage med god ro og orden, god opførsel - samtidigt opfordres der til udbredelse af oplysninger om FreeSpace, jo flere profiler..... jo bedre socialt opholdssted kan vi skabe sammen..


Sidst opdateret den 07. April 2020