Videoer

Videoer på FreeSpace.dk

 

Det er tilladt at poste videoer i opslag/kommentarer/grupper. Videoerne kan uploades direkte, eller der kan linkes til videoer fra fx. Youtube eller lignende sider.

Dog må indhold i videoerne ikke krænke ophavsrettigheder/straffelov/persondatalov mv.

FreeSpace.dk er IKKE ansvarlig for hvad brugerne uploader, dog kan FreeSpace.dk's Administratorer slette videoer hvis indholdet overtræder et lands gældende love/regler. Ligeledes kan FreeSpace.dk's Administratorer slette og blokere profiler der i grove tilfælde/gentagne tilfælde overtræder disse love/regler.

Ligeledes må der ikke postes pornografisk materiale (film/billeder) på FreeSpace.dk.